مشخصات انجمن  -   انجمن مکانيک

عنوان :
انجمن مکانيک

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
1 نفر

نام دبیر :
مهرشاد نظرپور

تعداد خبرها :
1 مورد

تعداد برنامه ها :
0 موردخبرها :

نتايج مسابقه نجات تخم مرغ (ارديبهشت 98) نفرات برتر ويژه خواهران طيبه حسيني :نفر اول نوشين مهاجران:نفر دوم فراست سجادي:نفرسوم ...
تاریخ ثبت : 1398/11/28