برنامه های فرهنگی کانون   (کانون کاروان رستگاري)جلسات هر هفته شنبه ها ساعت 10 تا 12 برگزار میکردد
مکان : گلزار شهدای دانشگاه
تاریخ برگزاری : 1398/02/25