جزییات خبر


برگزاری نخستین جلسه تیم دانشجویی جشنواره رویش


فرستنده :
اسماعيل زاده

تاریخ ثبت :
1398/08/03

تعداد بازدید :
36
خبر

 

به همت دبیرخانه شورای حمایت و نظارت بر عملکرد کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی نخستین جلسه تیم دانشجویی جشنواره رویش روز سه شنبه 30 مهر 1398 در سالن نشاط برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دوست محمدی کارشناس محترم کانون ها ضمن ارائه توضیحات مقدماتی و تأکید بر استمرار این جلسات لیست غرفه های جشنواره رویش دانشگاهی را به دبیران محترم کانون ها ارائه نمودند و نکات لازم را به هر کدام از دبیران متذکر شدند و در ادامه به پرسش های ایشان پاسخ دادند. پس از آن آقای صابر مهاجر دبیر محترم شورای هماهنگی کانون ها با دبیران محترم جهت هماهنگی فعالیت ها و لزوم تأمین محتویات غرفه های نمایشگاه رویش و پیش بینی نیازمندی های آن وارد مذاکره و رایزنی شدند.


خبر