جزییات خبر


فراخوان راهپیمایی 13 آبان


فرستنده :
اسماعيل زاده

تاریخ ثبت :
1398/08/12

تعداد بازدید :
45
خبر

 

فراخوان شرکت در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان
زمان : دوشنبه98/۸/۱۳ ساعت حرکت اتوبوس : 8:45 صبح از سردرب پردیس
محل تجمع همکاران دانشگاه: ساعت ۹:۱۵، سردرب دانشگاه منابع (خیابان شهید بهشتی)
از عموم جامعه محترم دانشگاهی جهت شرکت در این راهپیمایی با شکوه دعوت بعمل می آید.
                                                           ستاد برگزاری مراسم