جزییات خبر


برگزاری جلسه شورای حمایت و نظارت بر فعالیت کانونها


فرستنده :
اسماعيل زاده

تاریخ ثبت :
1398/08/12

تعداد بازدید :
47
خبر


دومین جلسه شورای حمایت و نظارت بر فعالیت کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان در سال تحصیلی 99 - 1398 ساعت 10:30 روز شنبه 1398/8/11 با حضور اعضاء محترم در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه درخواست های دبیران کانونهای فرهنگی و هنری مطرح شد و مورد بررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم اخذ شد. این جلسه ساعت 11:30 با ذکر صلوات حضار پایان یافت.


خبر