جزییات خبر


برگزاری دومین نشست تیم دانشجویی جشنواره رویش


فرستنده :
اسماعيل زاده

تاریخ ثبت :
1398/08/14

تعداد بازدید :
33
خبر


به همت دبیرخانه جشنواره رویش دانشگاهی و حضور دبیران محترم کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان دومین جلسه تیم دانشجویی جشنواره رویش از ساعت 11:30 الی 13 روز یکشنبه 12 آبان 1398 در سالن فرهنگ برگزار شد. در این جلسه علاوه بر دبیران محترم کانونها آقای دکتر فروزه مدیر محترم حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی و آقایان دوست محمدی و اسماعیل زاده دو تن از کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی نیز حضور داشتند. استماع پیشنهادهای دبیران محترم، توضیحات آقای مهاجر دبیر محترم شورای هماهنگی کانونها، بیان موارد تکمیلی کارشناسان فرهنگی در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه جشنواره رویش و نحوه ثبت نام دبیران در سامانه نگارستان و جمع بندی مباحث توسط دکتر فروزه از موارد مطرح شده در این جلسه به شمار می روند.

 


خبر