جزییات خبر


بازدید دانش آموزان از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه


فرستنده :
اسماعيل زاده

تاریخ ثبت :
1398/08/17

تعداد بازدید :
28
خبر

 به مناسبت گرامیداشت 13 آبان و روز دانش آموز به دعوت معاونت فرهنگی و اجتماعی تعدادی از دانش آموزان دختر شهر گرگان در مقاطع مختلف، در قالب یک تور دو ساعته از دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه بازدید نمودند. بازدید از بوستان گیاهان دارویی و مرتعی دانشگاه، ساختمان ونیرو و برخی از آزمایشگاه ها از جمله برنامه های این بازدید بودند. همچنین برخی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی با دانش آموزان در خصوص رشته های کشاورزی و منابع طبیعی و اهمیت و ارزشمندی آنها از ابعاد مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.


خبر
خبر
خبر
خبر