جزییات خبر


برگزاری نشست بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه های فرهنگی


فرستنده :
اسماعيل زاده

تاریخ ثبت :
1398/09/09

تعداد بازدید :
36
خبر

 

به همت کانون گفتمان دانشجویی و استقبال علاقه مندان نخستین دوره نشست های هفتگی کانون گفتمان با موضوع آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی از ساعت 13 تا ساعت 15:30 روز سه شنبه 1398/9/5 در سالن فرهنگ برگزار شد. در این نشست علاوه بر کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شامل خانم ها امین زاده، مقدم و سلیمانی و آقای دوست محمدی، نمایندگان واحدهای دانشجویی ازجمله کانون-های فرهنگی و هنری دانشجویان، انجمن علمی دانشجویان، شورای صنفی دانشجویان، بسیج دانشجویی، تشکل موعود و... نیز حضور داشتند. عمده زمان نشست به استماع دیدگاهها، انتقادها و پیشنهادهای دانشجویان اختصاص داده شد. در ادامه آقای دوست محمدی کارشناس کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان ضمن یادآوری موارد مطرح شده توسط دانشجویان به پاسخگویی این موارد پرداختند. همچنین در این جلسه با مشارکت نمایندگان واحدهای دانشجویی و کارشناسان فرهنگی در محیطی دوستانه و صمیمی مسائل مرتبط با تنگناهای فعالیت فرهنگی در دانشگاه به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر شد نتایج حاصل از این نشست جهت طرح به شورای تعامل ارسال گردد.

 


خبر
خبر
خبر
خبر