جزییات خبر


جلسه شورای هماهنگی فعالیت های استانی برگزار شد.


فرستنده :
اسماعيل زاده

تاریخ ثبت :
1398/09/09

تعداد بازدید :
58
خبر

جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان، صبح روز جهارشنبه ، 6 آذر 98 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان ، معاونین و مدیران فرهنگی دانشگاه ها ، مسئول ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی استان و تنی چند  از مدیران دانشگاه های مختلف برگزار گردید، به مباحثی همچون ارائه گزارش اربعین ، مراسم و برنامه های روز دانشجو و وحدت حوزه و دانشگاه پرداخته شد و هر یک از حضار به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. در این جلسه، تصمیمات اخذ شده برمبنای جمع بندی آراء و نظرات، مصوباتی را در جهت هرچه با شکوهتر برگزار شدن مراسمات مذکور در این شورا در برداشت.


خبر