معرفي مدير حمایت و پشتیبانی و اجتماعی


 

نام و نام‌خانوادگیمحمدرحیم فروزه

 رشته تحصیلی: علوم مرتع

مدرک تحصیلی: دکترا

سمت: مدير حمايت و پشتيباني فرهنگی اجتماعی                 

تاریخ شروع: 96/11/10

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 06 مهر 1398 - 20:03