جزییات خبر


تور نیمه حضوری بازدید دانشجویان از کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد


فرستنده :

تاریخ ثبت :
1400/08/29

تعداد بازدید :
16
خبر

 
به همت انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی در روز چهارشنبه 26 آبان 1400 با حضور جمعی از دانشجویان انجمن های علمی و با همراهی آقای دکتر مویدی، عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی،  بازدید نیمه حضوری  دانشجویان از کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد. هدف از اجرای این برنامه آشنایی دانشجویان با محیط و امکانات موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه،  ازجمله نحوه جست و جو، طبقه بندی کتابها، نحوه عضویت و درخواست کتاب و همچنین نحوه استفاده از کتابهای علمی مرجع بود. لازم به ذکر است جهت بهره برداری بیشتر دانشجویان از این بازدیدف همزمان لایو اینستاگرامی بازدید در فضای مجازی پخش و در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

خبر