معرفي معاون فرهنگي و اجتماعي


   اگر چه دانشگاه در يك نگاه كلي يك نهاد فرهنگي است اما و به جهت تقسيم كار خود داراي بخش هاي تخصصي از جمله معاونت فرهنگي و اجتماعي است. اين معاونت يكي از 5 معاونت و البته جوان ترين آنهاست. معاونت فرهنگي و اجتماعي با پيگيري هاي مجدانه مسئوولين محترم دانشگاه پس از سالها در پايان سال تحصيلي 91-90 تاسيس و راه اندازي شد تا از اين پس شاهد شكوفايي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه باشيم.اين حوزه متولي كليه امور فرهنگي و اجتماعي مرتبط با اساتيد،كاركنان ودانشجويان دانشگاه است و براي انجام اين امور علاوه بر استفاده از آيين نامه ها و دستور العمل هاي ابلاغي وزارت علوم خود را از ديدگاه هاي سازنده اعضاء محترم جامعه دانشگاهي بي نياز نمي بيند.
 
 
 


نام و نام خانوادگي: محمد رحیم فروزه

رشته تحصيلي:مدیریت مرتع

مدرك تحصيلي:دكترا

سمت: سرپرست معاون فرهنگي و اجتماعي

تاريخ شروع:1399/12/15

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 28 فروردين 1400 - 13:26