جزییات خبر


نشست علمی با عنوان "گذری بر نقش مفاهیم اجتماعی در مدیریت محیط زیست" برگزار شد


فرستنده :
مریم مقدم

تاریخ ثبت :
1400/08/29

تعداد بازدید :
13
خبر

نشست علمی با عنوان "گذری بر نقش مفاهیم اجتماعی در مدیریت محیط زیست" در تاریخ 26 آبان سال 1400 در محیط اسکای روم با حضور دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی هیات علمی دانشگاه و همچنین مشاور انجمن علمی سرکار خانم دکتر نمرودی بر گزار گردید. در این نشست مجازی حدود 90 نفر از دانشجویان علاقمند در این حوزه  حضور داشتند، مباحثی مانند ترکیب دانش نو و بومی و استفاده بهینه از رسانه های اجتماعی و ارتباطات میان فردی در خصوص مدیریت محیط زیست مطالبی ارایه گردید.در ادامه کتابهایی مانند راه باریک آزادی، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، Diffusion of innovations-Everett M Rogers  و کتاب آشوبگر معرفی گردید.


خبر